Obchodné podmienky/Ochrana Osobných údajov

1/    VŠEOBECNÉ   PODMIENKY

1/1   Predávajúci: Zita  Jarošová

         Názov: CD pre deti

         Adresa: Sucháčkova  4400/13,  Martin,  036 01

         IČO: 44 908 717

         DIČ: 10 48 54 73 35

         Dodávateľ  je  registrovaný  v  Živnostenskom   registri  na  str. č.  560 -21 307,

         spis. č. 2015/012657-2

         (Ďalej  len  Predávajúci ).

1 / 2  Kupujúci: 

          Kupujúcim  je  každá  fyzická  alebo právnická  osoba, ktorá  akýmkoľvek  spôsobom  kontaktuje

          predávajúceho s úmyslom  kúpy  tovaru,  ktorý  predávajúci  ponúka.

          Kupujúci  potvrdením  objednávky  dáva   súhlas  s týmito  Obchodnými  podmienkami,  ktoré

         sú  platné  až do vydania  nových  Obchodných  podmienok.

2/    OBJEDNÁVANIE  TOVARU

         Kupujúci  vyplní objednávací  formulár  na stránke :  www.cdpredeti.sk.  Po  zaregistrovaní

         objednávky  príde  kupujúcemu  potvrdenie o objednávke a faktúra na  jeho e-mailovú  adresu,

        uvedenú  v  objednávke.  Objednaný tovar  bude zaslaný  doporučenou  poštou  na  adresu

        kupujúceho,  s  termínom  dodania  do 10 pracovných  dní  od prijatia objednávky.

3/     CENY A  PLATBY

         Predávajúci  nie je platcom DPH.

         Objednaný tovar sa zasiela doporučenou poštou formou dobierky. Pri zasielaní objednaného

         tovaru poštou sa k cene tovaru  pripočítava  poštovné a balné.

         Kupujúci platí za tovar až pri preberaní  zásielky (dobierky). Platba je možná  iba v EUR, a to

         priamou platbou pri doručení  dobierky .

         Daňovým  dokladom je faktúra, ktorú posiela predávajúci  kupujúcemu spolu s tovarom.

4/      DODACIE   PODMIENKY

           Dodacia lehota  na produkt  je do 10 pracovných dní od prijatia

          objednávky na adresu uvedenú  v objednávke.

 5/     ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

           V  prípade poškodenia  zásielky  má  kupujúci:

           právo na bezplatnú výmenu  poškodeného  tovaru za  bezchybný a to na náklady predávajúceho

           povinnosť  okamžite informovať predávajúceho o chybe  produktu  e-mailom na

           zita.jarosova@gmail.com , alebo telefonicky na  čísle :  0908 278 229.

   6/   ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

           Kupujúci  má právo odstúpiť  od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením

           § 7, odst. 6. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji na diaľku v lehote

           do 14 pracovných dní od prevzatia  tovaru .

           Ak sa kupujúci rozhodne tovar  vrátiť , je  povinný:

          – kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky

          – uviesť  číslo objednávky, dátum kúpy a číslo účtu pre vrátenie peňazí

          – zaslať tovar (kompletný  a nepoškodený) naspäť na  adresu predávajúceho

          – uhradiť výdavky, spojené s vrátením  tovaru

           Predávajúci  je povinný:

          –  prevziať  tovar naspäť

          –  vrátiť kupujúcemu sumu, ktorú zaplatil za tovar (okrem poplatku za poštovné ),

           a to najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky,  pričom si predávajúc i

           pri takomto odstúpení od vybavenej objednávky, odpočíta z vrátenej ceny, zaplatenej za

           tovar, sumu v hodnote 3,00 eur, ako manipulačný poplatok za vyexpedovanie  tovaru

           pôvodnej  objednávky .

7/      OCHRANA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

           Všetky  osobné  údaje, poskytnuté kupujúcim  v rámci objednávky tovaru  prostredníctvom

           internetového  obchodu www.cdpredeti.sk,  sú  zhromažďované, spracovávané a  uchovávané

            v  súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane  osobných  údajov a

            Všeobecným nariadením  EÚ na ochranu osobných údajov (GDPR) , ktorý nahrádza

            doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

            Osobné údaje sú  spracovávané  len na základe legitímneho právneho základu, ktorým je

            plnenie kúpno-predajnej zmluvy a dodanie objednaného tovaru.

            Predávajúci  spracováva len tie osobné údaje, ktoré na daný účel skutočne potrebuje :(meno

            a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) a nebude ich používať na  iné účely.

            To znamená, že predávajúci nebude poskytovať,  zverejňovať a  sprístupňovať osobné  údaje

            kupujúceho žiadnej  ďalšej   osobe,  s výnimkou  spoločnosti , zabezpečujúcej prepravu tovaru,

            ktorej  sú  osobné  údaje  kupujúceho  odovzdávané  v  minimálnom  rozsahu, potrebnom  pre

            účely  doručenia  tovaru (Slovenská  pošta).

            Kupujúci  má podľa zákona  č. 122/2013 Z.z.  v  súvislosti  so spracovaním  osobných  údajov ,

            právo, na  základe písomnej  žiadosti , od predávajúceho  vyžadovať:

            -potvrdenie, či  sú ,alebo nie sú, osobné údaje o ňom spracúvané

            -likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu

            zákona.

V Martine, dňa  15.04.2019